Jakie kryteria muszą spełnić i gdzie znajdują zastosowanie wózki widłowe przeciwwybuchowe? 

Na pierwszy rzut oka, wózek widłowy przeciwwybuchowy niczym nie różni się od swego „zwykłego” odpowiednika. Wszystkie funkcje są dokładnie takie same, nie występują też istotne różnice w parametrach pracy. Dopiero po bliższych oględzinach można przekonać się, że jest to maszyna przystosowana do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Czym wyróżniają się wózki przeciwwybuchowe? Gdzie znajdują zastosowanie?  

Wymagania wobec maszyn stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem określa unijna dyrektywa ATEX (pochodna francuskiego zwrotu  atmosphères explosibles). Definiuje ona podstawowe kryteria, które muszą spełnić producenci sprzętu przeciwwybuchowego. Dokument jest w stałym rozwoju: przepisy zmieniają się w odpowiedzi na zmiany warunków i procesów zachodzących w już opisanych strefach zagrożonych wybuchem. Nie zmienia się ich podstawowy cel, którym jest zapobieganie eksplozjom. 

Para, mgły i chmury łatwopalnego pyłu 

Niebezpieczeństwo wybuchu stwarzają mieszaniny gazów, mgły i opary substancji łatwopalnych a także chmury pyłu. Eksplozja to gwałtowna reakcja utleniania się, czyli potocznie palenia się mieszanki wybuchowej. Aby doszło do eksplozji, materiał łatwopalny musi zostać rozproszony i zmieszany w odpowiednich proporcjach z powietrzem (tlenem). W takiej sytuacji, przy odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia lub miejscowym podgrzaniu mieszaniny, może dojść do samozapłonu. Jednak najczęstszą przyczyną eksplozji jest iskra elektryczna lub iskrzenie będące wynikiem tarcia w układach mechanicznych. Eksplozja wytwarza bardzo wysokie ciśnienie i towarzyszy jej wydzielanie dużej ilości ciepła. Efektem są bezpośrednie zniszczenia i groźne w skutkach pożary.  

Strefy zagrożenia wybuchem występują w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, naftowym czy drzewnym. Wszędzie tam konieczne jest zastosowanie wózków widłowych przeciwwybuchowych. 

Iskrobezpieczeństwo i kontrola temperatury 

Jak zostało powiedziane, wózki widłowe przeciwwybuchowe są bardzo podobne do standardowych odpowiedników – z ta różnicą, że nie mogą iskrzyć i przegrzewać się. Aby zrealizować ten cel, należy wprowadzić szereg zabezpieczeń w różnych układach i częściach wózka: 

  • układ elektryczny – wszystkie obwody elektryczne, które związane są z napędem, oświetleniem czy sterowaniem musza być w wózku przeciwwybuchowym starannie zabezpieczone przed iskrzeniem (np. styki powinny być odizolowane od kontaktu z powietrzem przez uszczelki i hermetyczne obudowy), 
  • ochrona przed elektrycznością statyczną – bardzo ważne jest zastosowanie materiałów, które zapobiegają gromadzeniu ładunków statycznych – dotyczy to przede wszystkim elementów budowy i wyposażenia wózka wykonanych z tworzyw sztucznych: pokrycia siedzeń, mat podłogowych czy ogumienia, 
  • ochrona przed tarciem i zderzaniem się metalowych części – wszystkie elementy mechaniczne (szczególnie w masztach) oraz widłach i hamulcach muszą być tak zaprojektowane, aby zapobiec powstawaniu iskier na skutek tarcia czy uderzania metalu o metal, 
  • unikanie przegrzewania się – zabezpieczenie polega przede wszystkim na monitorowaniu temperatury pracy silnika, temperatury baterii trakcyjnej oraz innych elementów, których temperatura może przekraczać wartości krytyczne. 

Z oczywistych przyczyn wózek przeciwwybuchowy może mieć napęd wyłącznie elektryczny. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, w pomieszczeniach zamkniętych, w których powstają strefy zagrożone wybuchem, pracują niemal wyłącznie wózki elektryczne. Po drogie, przygotowanie wózka przeciwwybuchowego z napędem spalinowym byłoby niezwykle trudnym technicznie zadaniem. 

Poza zabezpieczeniem przeciwiskrowym poszczególnych układów i elementów konstrukcji wózka, kluczową kwestią jest właściwe przeszkolenie operatorów. Wiedza o ryzyku i sposobach jego unikania, jest podstawą bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.