Odbiory UDT wózków widłowych

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r), wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że użytkowanie wózka widłowego możliwe jest wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, który po przeprowadzeniu odbioru może wydać zezwolenie na eksploatację. Firma Niko Alex oferuje kompleksową obsługę odbiorów UDT wózków widłowych.

Jakie dokumenty potrzebne są do przeprowadzenia odbioru technicznego wózka widłowego?

Procedura odbioru UDT wymaga skompletowania dokumentów oraz przeprowadzenia badania stanu technicznego wózka widłowego. Przygotowanie wózka do odbioru UDT wymaga wykonania następujących czynności:

 • przegląd techniczny i naprawy – aby uzyskać pozytywną opinię UDT należy przeprowadzić serwis wózka widłowego, który ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu i usunięcie ewentualnych usterek,
 • przygotowanie kompletu dokumentów – składają się na nią schematy układów (elektrycznego i hydraulicznego), certyfikat pochodzenia, DTR wózka widłowego (instrukcja obsługi, która określa szczegółowo wszystkie parametry konkretnego modelu pojazdu) oraz specyfikacja techniczna – w przypadku wózków nowych potrzebne będą dwa komplety dokumentów, natomiast w przypadku wózków używanych kserokopia ostatniego protokołu i decyzji o dopuszczeniu do rejestracji,
 • zgłoszenie do UDT – operator (właściciel) wózka widłowego powinien zgłosić do lokalnego oddziału UDT wszystkie wózki widłowe, które zamierza użytkować, aby przeprowadzić ich odbiór techniczny i rejestrację – formularz wniosku można pobrać ze strony UDT.

Każdy wózek powinien też posiadać Dziennik Konserwacji, w którym należy odnotowywać wszystkie przeprowadzone przeglądy i naprawy. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dziennika jest właściciel wózka, natomiast przeglądów i napraw może dokonywać wyłącznie konserwator posiadający stosowne uprawnienia wydane przez UDT. Częstotliwość wykonywania przeglądów określona jest w DTR-ce wózka. Jeżeli producent nie określił dokładnego czasu pomiędzy kolejnymi przeglądami, to przyjmuje się, że powinny być one przeprowadzane minimum raz na 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym oraz co 60 dni w przypadku pojazdów o dozorze ograniczonym.

Jak przebiega odbiór techniczny wózka widłowego?

We wniosku o przeprowadzenie odbioru technicznego właściciel wózka określa miejsce, w którym znajduje się wózek. Właściciel powinien zapewnić warunki do dokonania odbioru oraz obecność uprawnionego konserwatora. Inspektor UDT w trakcie odbioru sprawdza następujące parametry oraz elementy budowy i wyposażenia wózka:

 • utrzymanie ładunku nominalnego – wózek powinien podnieść ładunek nominalny (największy możliwy ciężar, który może bezpiecznie podnieść i utrzymać na określonej wysokości), zgodnie z zapisami w dokumentacji DTR,
 • stan łańcuchów, opon i wideł – ocena poziomu zużycia nie jest arbitralna, lecz odnosi się do ustaleń normatywnych, np. widły należy niezwłocznie wymienić, jeżeli rozbieżność faktycznej grubości z oznaczeniami na widłach przekracza 10%,
 • układ hydrauliczny i gazowy (jeśli jest to wózek z napędem LPG) – dyskwalifikujące są wszelkie przecieki i nieszczelności,
 • układ hamulcowy – kontrolowana jest poprawność działania hamulca zasadniczego i ręcznego,
 • układ kierowniczy – wózek musi skręcać płynnie i reagować bez opóźnienia na ruchy kierownicy,
 • fotel operatora – ważne jest stabilne mocowanie fotela oraz stan pasów bezpieczeństwa,
 • działanie sygnalizacji dźwiękowej i oświetlenia,
 • obecność i widoczność oznakowania – przede wszystkim naklejki UDT, ale także naklejek informacyjnych i ostrzegawczych.

Inspektor UDT sprawdza też obecność dokumentacji (DTR, schematy, certyfikat pochodzenia, Dziennik Konserwacji) oraz poprawność jej prowadzenia.

Jak często należy przeprowadzać odbiory UDT i konserwacje wózka widłowego?

Odbiory techniczne wózków jezdniowych podnośnikowych w większości dostępnych na rynku typów przeprowadza się zazwyczaj co 12 miesięcy (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej). Dotyczy to normalnej eksploatacji wózka. Niezależnie od odbiorów corocznych odbiór UDT należy przeprowadzić każdorazowo po zaistnieniu wypadku, po poważnej awarii lub dokonaniu modyfikacji konstrukcji wózka.

Nie każdy odbiór UDT kończy się wydaniem pozwolenia na eksploatację. Jeżeli badanie techniczne zakończy się wynikiem negatywnym, wózek powinien być wycofany z eksploatacji lub naprawiony i zmodernizowany, a następnie ponownie poddany pod ocenę inspektora UDT. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój wózek zostanie dopuszczony do użytkowania, skorzystaj z pomocy specjalistów Niko Alex.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.