Bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie

Właściciele magazynów, którzy zatrudniają pracowników do jego obsługi muszą zadbać o utrzymanie zasad BHP oraz podjąć kroki zmierzające do zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z pracą w takim miejscu. Ponadto na podniesienie poziomu bezpieczeństwa nie tylko zatrudnionych, ale również składowanych towarów wpływa zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Duże znaczenie ma także to w jaki sposób użytkowane są wózki magazynowe. Co warto wiedzieć na ten temat?

Bezpieczeństwo pracy a obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały określone w art. 207 § 2 Kodeksu pracy i mają one charakter ogólny, a zatem dotyczą wszystkich prac. Zakładają one m.in. przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, a także ich zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Kolejną kwestią jest zapobieganie zagrożeniom, dbanie o właściwą organizację pracy, ocena ryzyka zagrożeń, które nie mogą zostać wykluczone, likwidowanie zagrożeń oraz zastępowanie niebezpiecznych elementów tymi bardziej bezpiecznymi.

  • Należy pamiętać o tym, że aby móc podjąć skuteczne kroki prewencyjne konieczne jest właściwe zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń, które mogą występować przy wykonywaniu określonych prac lub użytkowaniu określonych sprzętów, np. takich jak wózki magazynowe.
  • Trudno jednoznacznie wskazać na wszystkie zagrożenia, gdyż są one w dużej mierze związane z wielkością samego magazynu oraz tego jakie materiały się w nim znajdują.

Jak zachować bezpieczeństwo w magazynie?

Jednym z ważniejszych elementów wpływających na zachowanie bezpieczeństwa jest sposób składowania materiałów. Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie miejsca składowania, a także jego sposobu i maksymalnej wysokości, w zależności od rodzaju towaru z jakim ma się do czynienia. Co więcej, w samym magazynie muszą znaleźć się dokładne instrukcje informujące o tych zasadach, a pracownicy mają obowiązek się z nimi zapoznać.

  • Bardzo ważne jest przestrzeganie masy składowanego ładunku i niedopuszczanie do przekroczenia maksymalnych obciążeń. Informacje na ten temat również muszą być wywieszone w widocznym miejscu.
  • W przypadku składowania na regałach, meble muszą wyróżniać się wytrzymałą konstrukcją oraz być zabezpieczone przed przewróceniem się. Ważną kwestią jest też zachowanie właściwych odstępów między regałami, tak aby wózki magazynowe lub inne pojazdy mogły bez problemu się przemieszczać.
  • Jeśli chodzi o materiały sypkie, konieczne jest zapewnienie zapór oraz ustalenie kąta zsypu. Wytrzymałość samych zapór musi z kolei odpowiadać ilości składowanego materiału oraz jego właściwościom.

Kolejne kwestie dotyczą przenoszenia i podnoszenia towarów. Choć w większości obiektów używane są wózki magazynowe, może pojawić się konieczność używania siły własnych rąk. W takim wypadku masa towaru przenoszonego przez pojedynczą osobę pracującą w charakterze stałym nie może przekraczać 30 kg. W przypadku pracy dorywczej jest to 50 kg. Dla kobiet stosuje się odpowiednio 12 kg i 20 kg. Jeśli chodzi o ładunki transportowane na wózku 3 lub 4-kołowym, masa ładunku nie może być większa niż 450 kg na pracownika. W przypadku wózków 2-kołowych jest to 350 kg. Te wartości dotyczą poruszania się na płaskiej i twardej nawierzchni. Przy nierównej nawierzchni, całkowita masa nie może być wyższa niż 60% podanych wartości. Bardzo ważne jest też właściwe zabezpieczenie ładunku, tak aby nie doszło do jego przemieszczenia się czy zsunięcia.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.