Konserwacja wózka magazynowego

Aby wózki magazynowe prawidłowo funkcjonowały, konieczna jest ich regularna konserwacja. Zaniechanie tego typu czynności może prowadzić do pojawienia się poważnego zagrożenia, zarówno w stosunku do operatorów, jak i innych osób znajdujących się w otoczeniu. Co więcej, systematyczna kontrola pozwala na uzyskanie wiedzy na temat tego w jakim stanie faktycznie znajduje się sprzęt i jakie czynności naprawcze trzeba ewentualnie przeprowadzić.

Co warto wiedzieć na temat konserwacji wózków?

Pilnowanie prawidłowego stanu technicznego opisywanych maszyn jest zadaniem ich właściciela, czyli najczęściej przedsiębiorcy. Odpowiada on nie tylko za zarejestrowanie sprzętu, ale również za przeprowadzanie przeglądów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i za utrzymywanie pojazdów w dobrej kondycji. Konserwacja wózków magazynowych wymaga jednak posiadania uprawnień konserwatorskich. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Aby naprawa opisywanych pojazdów została wykonana prawidłowo, konieczne jest posiadanie nie tylko specjalistycznej wiedzy na temat budowy maszyn, ale również umiejętności technicznych. Osoba wykonująca tego typu zadania musi też posiadać odpowiedni certyfikat, który potwierdza posiadanie uprawnień. Aby uzyskać taki dokument, zdaje się państwowy egzamin.
  • Osoby, które chcą konserwować wózki magazynowe mogą posiadać dwa poziomy uprawnień. Pierwszym z nich jest IWJK. Oznacza on, że osoba, która zdała egzamin może dokonywać napraw zarówno wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem, jak i wózków specjalizowanych. Drugi poziom to IIWJK, który pozwala na konserwację tylko wózków jezdniowych podnośnikowych o mechanicznym napędzie.

Jak wygląda proces konserwacji?

Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie jak często trzeba przeprowadzać konserwację. Częstotliwość powinna być określona w instrukcji przygotowanej przez producenta. Jeśli jednak nie możemy znaleźć tego typu informacji, można kierować się ogólnymi wytycznymi. W przypadku urządzeń objętych pełnym dozorem, konserwacja musi być wykonywana co 30 dni, z kolei w przypadku urządzeń o ograniczonym dozorze, co 60 dni. Czym dokładnie zajmuje się konserwator? Jednym z zadań jest sprawdzanie w jakim stanie technicznym są elementy sygnalizacyjne oraz urządzenia sterujące. Oprócz tego, zajmuje się kontrolowaniem mechanizmów napędowych oraz pozostałych układów w pojeździe. Wózki magazynowe muszą też zostać sprawdzone pod kątem oświetlenia. Konserwator odpowiada za usuwanie wszelkich usterek i wykonywanie przeglądu zgodnie z harmonogramem.

Systematyczne kontrolowanie stanu urządzenia pozwala na użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. To także gwarancja bezpieczeństwa, zarówno dla operatora, jak i otoczenia. W zależności od firmy, konserwator może być jednym z zatrudnionych na stałe pracowników lub osobą, z której usług korzysta się w razie potrzeby. Jeśli chodzi o zakres pracy, wózki magazynowe mogą być poddawane codziennemu przeglądowi, okresowemu oraz konserwacyjnemu. Jeśli chodzi o bieżącą, codzienną kontrolę, ma ona na celu sprawdzenie stanu wózka przed i po zakończonej pracy, aby szybko wykryć ewentualne usterki. Przeglądy okresowe są realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, raz na rok lub raz na dwa lata. Przeglądy konserwacyjne są wykonywane, tak jak zostało wspomniane wcześniej, co 30 lub co 60 dni. Kontrola techniczna pozwala na szybkie pozbycie się ewentualnych usterek i ograniczenie ryzyka poważnych awarii.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.